العربیه| دوشنبه|25 تير 1397|03 ذی القعده 1439

كسب رتبه علمي-پژوهشي براي پژوهشنامه حج و زيارت

تاريخ انتشار:27/12/1396
در آخرين جلسه شوراي اعطاي مجوزها و امتيازهاي علمي مركز مديريت حوزه هاي علميه، با اعطاي رتبه علمي-پژوهشي به مجله "پژوهشنامه حج و زيارت" (از نشريات پژوهشكده حج و زيارت) موافقت شد