مقالات آداب حضور: بررسی آداب زیارت معصومین(ع)

برای زیارت در متون اسلامی آداب متعددی بیان شده که برخی مربوط به پیش از انجام زیارت، و شماری مربوط به آداب حین زیارت، و برخی دیگر ناظر به اعمال پس از زیارت است.

مقالات آسيب‌های کرونا در حوزه زيارت و راههای برون رفت از آن

در این مقاله آسیب‌های ناشی از ویروس کرونا در خصوص حج و زیارت و راه‌های برون رفت از آن با استفاده از تعالیم دینی و توصیه اولیای الهی در خصوص انجام مناسک حج و مراسم مذهبی در شرایط خاص بررسی می‌گردد.