مقالات شناخت نامه امیر مؤمنان(علیه السلام) با محوریت واژه أنَا (من)

برای شناخت یک شخصیت و ابعاد زندگی او، راه های گوناگونی وجود دارد. از همه مطمئن و مستند ترین راه، روایتی است که شخص از حیات خویش می دهد. در این صورت، آنچه گفته می شود یا به قلم می آید، به شرط راستی، صداقت و بیان واقعیت، از هر سخن و گفته دیگری به واقعیت نزدیک تر و به قبول و پذیرش سزاوارتر است.

مقالات بررسی سیر تحول فرآیند آموزش و راهنمای مذهبی حجاج در دوران قاجار و پهلوی

نوشتار پیش‌رو با استفاده از اسناد، منابع و گزارش‌های تاریخی به بررسی فرایند آموزش مناسک و هدایت مذهبی حجاج در کاروان‌های زیارتی می‌پردازد.