كتابخانه ديجيتالی

پژوهشکده حج و زيارت (مرکز تحقيقات حج سابق) در طول سه دهه فعاليت خود، در حوزه‌ی تولید آثار علمی قریب به یک هزار عنوان کتاب و حدود 200 شماره نشریه منتشر کرده است.

در راستای خدمت ‌رسانی به پژوهشگران و زائران عزیز، نسخه ديجيتالي این آثار در کتابخانه ديجيتالي حج بارگزاری شده است.

گزارش آماری و موضوعی آثار منتشر شده تا تابستان 1397 شمسی به شرح زیر است: