هیئت امنا

طبق ماده 5 اساسنامه پژوهشکده حج و زیارت، «هیأت امنا» از جمله ارکان پژوهشکده است.

بر اساس ماده 8همین اساسنامه ترکیب هیأت امنا به شرح زیر است:

1- نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت (رئیس هیأت امنا)

2- نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

3- رئیس پژوهشکده (دبیر هیأت امنا)

4- دو تن از شخصیت‌های علمی- فرهنگی کشور که نقش مؤثری در توسعه و پیشرفت پژوهشکده داشته باشند

5- دو تا چهار تن از اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی در مرتبه استادیاری و یا بالاتر و با پنج سال سابقه کار آموزشی و پژوهشی در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی.