داوود حسيني

داوود حسيني

سمت: مدير گروه اخلاق و اسرار
تولد: ۱۳۴۳
تحصيلات
خارج فقه و اصول؛ كارشناسي ارشد روانشناسي باليني(موسسه آموزشي-پژوهشي امام خميني)؛ سطح چهار حوزه علميه قم
موضوع پايان نامه
كارشناسي ارشد: مباني روانشناختي مشاوره در تبليغ
سطح چهار: بررسي نقش تنبيه در تعليم و تربيت از ديدگاه اسلام و روانشناسي
همکاری با مراکز و نهادها
- عضو گروه اخلاق و تربیت مدرسه عالی فقه و معارف
- همکاری با مرکز پژوهش­های اسلامی صدا و سیما
- همکاری با دانشکده قرآن و حدیث سازمان اوقاف و امور خیریه
- مدیر گروه اخلاق و اسرار مرکز تحقیقات حج سابق‌(پژوهشکده حج و زیارت) تاکنون
سوابق علمي-تحقيقاتي
الف: كتاب
- جايگاه تشويق و تنبيه در اسلام، قم، مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما، 1381.
- روابط سالم در خانواده، قم، بوستان كتاب، 1387.
- شكفتن سهم توست، قم، موسسه آموزشي-پژوهشي امام خميني، 1388.
- با دخترم، قم، موسسه آموزشي-پژوهشي امام خميني، 1389.
ب: مقاله
- «مهاجران الی الله»، میقات حج، شماره 93 (ویژه فاجعه منا)، پاییز 1394.
- «مبانی نظری تنبیه از دیدگاه علم روانشناسی و اسلام»، معرفت، شماره 174، خرداد 1391.
- «شناخت درمانی در منابع اسلامی»، معرفت، شماره 87، اسفند 1383.
- «کارکرد خانواده از دیدگاه روان شناسی با نگرش به منابع اسلامی»، معرفت، شماره 147، اسفند 1388.
- «مرکزهای مشاوره در حوزه علمیه قم»، پژوهش و حوزه، شماره 32، زمستان 1386.
- «مشاوره تحصيلي»، پژوهش و حوزه، شماره 32، زمستان 1386.
- «الگوهاي روابط والدين با كودك»، راه تربيت، شماره 2،زمستان 1386.
- «اصول حاکم بر روش تشویق و تنبیه در تربیت اخلاقی»، راه تربيت، شماره 1، پاييز 1385.
- «روابط سالم و سازنده بین همسران»، معرفت، شماره 75، اسفند 1382.
سوابق آموزشي
- راهنمایی و مشاوره پایان نامه ها در مجتمع آموزش عالی فقه (وابسته به جامعه المصطفی) در 1388 تا 1390.
- تدریس «روان­شناسی عمومی» در موسسه آموزشی-پژوهشی امام خمینی در 1388 تا 1389.
- تدریس «اخلاق اسلامی»، «آشنایی با مشاوره در اسلام»، «آشنایی با نظام اخلاق اسلامی»، «روان­شناسی و کاربرد آن در تعلیم و تربیت»، «کاربرد روان­شناسی در تدریس» در مدارس وابسته به جامعه المصطفی در 1385 تا 1389.
- تدریس «روان­شناسی عمومی» در دانشکده علوم قرآنی