مقاله واکنش ها به تخریب بقاع بقیع (2)

وهابیان، پس از تحکیم پایه های قدرتشان، در هشتم شوال 1344ق = 31 فروردین 1305ش. به سرکردگی عبدالعزیز بن سعود، به مدینه منوره یورش برده، قبور ائمه بقیع و آثار موجود در این قبرستان را تخریب کردند.

اسناد عموم ملت اسلاميه و رابطة دينيه

عموم ملت اسلاميه و رابطة دينيه

اسناد نامه مجمع علماي کربلاي معلا به رئيس الوزراء ايران درباره هتک حرمت ائمه بقيع(ع)

نامه مجمع علماي کربلاي معلا به رئيس الوزراء ايران درباره هتک حرمت ائمه بقيع(ع) و تقاضاي آنان از مسلمانان براي بازسازي آن مکان مقدس.