مقاله بقيع‌، كهن‌ترين‌ و مشهورترين‌ گورستان‌ دوره اسلامى‌ در شهر مدينه‌

با توجه‌ به‌ اقوال‌ لغت‌ شناسان‌ در توضيح‌ «بقيع‌ الغرقد»، چنين‌ به‌ نظر مى‌رسد كه‌ محل‌ گورستان‌ بقيع‌، در دورة پيش‌ از اسلام‌ خارستانى‌ در اطراف‌ شهر يثرب‌ يا مدينة بعدي‌ بوده‌ است‌

مقاله بقیع الغَرقَد، نخستین و کهنترین گورستان اسلامی مدینه

نخستین و کهنترین گورستان اسلامی مدینه . این کلمه ، نخست بر قطعه زمینی اطلاق می شد که در اصل نوعی گیاه تیغ دار به نام «غرقد» آن را پوشانده بود.

اسناد نامه مجمع علماي کربلاي معلا به رئيس الوزراء ايران درباره هتک حرمت ائمه بقيع(ع)

نامه مجمع علماي کربلاي معلا به رئيس الوزراء ايران درباره هتک حرمت ائمه بقيع(ع) و تقاضاي آنان از مسلمانان براي بازسازي آن مکان مقدس.

اسناد عموم ملت اسلاميه و رابطة دينيه

عموم ملت اسلاميه و رابطة دينيه