مقاله بقيع، بارگاه‌ها

بارگاه‌ها: بناهاي ساخته شده بر قبور امامان و بزرگان در قبرستان بقيع

مقاله صاحب‌منصبان و اندیشوران ایرانی‌تبار مدفون در بقیع

با عنايت به قداست بقیع و فضیلت دفن در آن، برخی صاحب‌منصبان و اندیشوران، یا طبق وصیتشان به مدینه منوره منتقل، و در بقیع دفن می‌شدند یا در سفر حج و زیارت مرقد مطهر نبوی(ص) ، به هر دلیلی که در آنجا فوت می‌کردند، به‌طور طبیعی در آن قبرستان شریف دفن می‌شدند.