مقالات پژوهشی درباره صاحب‌منصبان ایرانی در حرمین شریفین در عصر اول و دوم عباسی

با ضعف دستگاه خلافت عباسی که در پی سلط ترکان شروع شد و به عصر دوم عباسی شناخته می‌شود، برخی از خاندان‌های ایرانی مانند طاهریان و صفاریان که موفق به تشکیل دولت در ایران شده بودند، به مناصبی چون عمل الحرمین دست یافتند و اقداماتی در حرمین انجام دادند. کسانی نیز در این مدت عهده‌دار قضاوت شدند و برخی نیز به منصب شیخ حرم دست یافتند.

مقالات عرفات و بناهای آن در گذر تاریخ

سرزمین عرفه یا عرفات، از مشاعر مقدس نزدیک مکة مکرمه و بخشی از جغرافیای مقدس مناسک حج است که وقوف در آن، از ارکان حج تمتع به شمار می‌آید و این سرزمین، همه ساله در روز نهم ذی‌حجّه، شاهد حضور چشمگیر حجگزاران مسلمان است. اهمیت و جایگاه دینی و معنوی عرفات و وقوف در آن، عاملی بوده تا به تدریج، در این سرزمین مساجد و بناهای متعددی ساخته شود. در این نوشتار، با استناد به منابع تاریخی و جغرافیایی معتبر، تلاش شده است تا زمان تقریبی ساخت و پیدایش این بناها

مقالات بازپژوهشی در اعمال مسجد کوفه و سهله

تحقیق حاضر به بررسی فقهی- حدیثی اعمال مسجد کوفه و سهله پرداخته و نحوه انجام‌ دادن اعمال عبادی را در این دو مسجد شریف، به معنای دخیل بودن مکانی خاص از مسجد در صحت یا کمال عمل، بازپژوهی کرده است. تتبع در روایات مربوط به این دو مسجد نشان می‌دهد در خصوص مکان‌های معیّنی از مسجد کوفه، اعمال و ادعیه‌ای با نص صحیح یا معتبر وارد شده که بیانگر توجه و اهمیت عبادت در آن مکان نزد امام معصوم بوده و ارشاد به این مطلب است که انجام دادن عبادت در این مواضع، در کمال عمل عبادی و بهره‌مندی از ثواب تام، نقش دارد...

مقالات تك‌نگاریهای عالمان اهل سنت در تبیین فضیلت زیارت پيامبر (ص)

زيارت حرم و قبور الهي، به ويژه پيامبر رحمت (ص)، از مهمترين راههاي رسيدن به قرب الهي است و اين مسأله در همه دوره‌هاي تاريخ مورد توجه بزرگان، عالمان و عموم مسلمانان بوده است، ليكن در قرن هفتم و با ظهور ابن تيميه، انديشه‌هاي انحرافي او بلاي جان ملت‌هاي مسلمان شد و با ظهور محمد بن عبدالوهاب در قرن دوازدهم، اين انحراف تكميل گرديد. باور به حرمت مسافرت به قصد زيارت پيامبر (ص) و اعتقاد به انقطاع حيات برزخي، از خطاها و انحرافات برجسته‌اي است كه وهابيون در رواج آن كوشيده‌اند...