مقالات آسیب‌شناسی خدمت به حرمین در دوره معاصر و راهکارهای برون‌رفت از آن

در این پژوهش به وظایف خادم‌الحرمین به‌عنوان حکومت مسلط بر حرمین که میزبانی حج و عمره را پذیرفته اشاره‌ای می‌شود که خدمت فعلی به حرمین با شاخص‌سازی این ...

مقالات بازمهندسی دیپلماسی حج با رویکرد آینده‌پژوهی

نوشته حاضر سعی دارد در پاسخ به پرسش‌های یادشده، با تکیه بر نمایه‌هایی از فلسفه تشریع حج و با استفاده از روش تحلیل مضمون، دیپلماسی حج را به عنوان دالّ مرکزی ...

مقالات پژوهشی نو در محدوده تربت حسینی

تعیین محدوده تربت و حائر حسینی (ع) نقشی تعیین‌کننده در حدود و ثغور دو حکم استحباب اتمام نماز در حائر و اخذ تربت جهت استشفا دارد. این تحقیق با روش توصیفی ...

مقالات ویژگی‌های عصر امام عسکری(ع)

این نوشتار ضمن تبیین ویژگی‌های گوناگون عصر امام حسن عسکری (ع) و جایگاه علمی و مذهبی ایشان، دلایل سختگیری خلفا بر حضرت و شیوه هدایت شیعیان در این دوران ...

ابوطالب یزدی؛ شهید مروه

سیدعلی قاضی‌عسکر

کتاب «ابوطالب یزدی؛ شهید مروه» گزارشی مستند از شهادت میرزا ابوطالب یزدی از حجاج یزدی به دست مأموران سعودی در سال ۱۳۲۲ شمسی و نیز بازتاب آن در محافل مذهبی و سیاسی است.