مقالات رویکرد صوفیان قرن نهم به حج گزاری (مطالعه موردی سفر جامی به حج)

فعالیت نهضت‌ها و جنبش هایی با گرایش‌های شیعی و متصوفه اهمیت بسیاری در تاریخ دارد. از عرصه­های حضور اجتماعی عرفا، توجه آنها به مناسک حج است؛ زیرا این مراسم، ...

مقالات سنّت زیارت عتبات عالیات، به عنوان بخشی از آداب معنوی سفر حج

مشــاهد مقدس امام علی(ع) و امام حســین(ع) و دیگر امامان مدفون در عراق، با ساخت بناهای بزرگ بر آنها در سده ســوم و چهارم هجری، رفته رفته مورد توجه و اهتمام ...

مقالات نخستین گزارشهای غربیان از یورش آل‌سعود و وهابیان به کربلا (1216ق.)

حمله دولت آل‌سعود اول به کربلا در سال 1216ق./1802م. خطر وهابیان را برای دولت عثمانی آشکار کرد و غربیان را نیز به اندیشه شناخت این گروه انداخت. پس از این ...

مقالات بقیع در بستر واقعیت رسانه‌ای

با گذشت نزدیک به یک قرن از تخریب بقاع قبرستان بقیع که متعلق به گستره عظیمی از مذاهب اسلامی هستند، شاهد آن هستیم این اتفاق و وضع کنونی این مکان آن گونه ...

تسهیل در مناسک حج و عمره بانوان

تحقیق حاضر، درصدد برآمده است موارد و مصادیقی از احکام و مناسک حج و عمره را که شارع در انجام آنها برای بانوان تسهیل ايجاد نموده، از جهت فقهی مورد بررسی قرار دهد. گرچه احکام مربوط به مناسک حج بانوان در کتب فقهای شیعه مطرح شده است؛ ولی جمع‌آوری مصادیق خاصی از اين احکام که در آنها رویکرد تسهیلی شارع قابل ملاحظه باشد و بررسی فقهی اين احکام با در نظر گرفتن آرای فقیهان معاصر، اقتضا داشت چنین کتابی تأليف شود تا خوانندگان محترم را از مراجعه به منابع پراکنده دیگر بی‌نیاز کند