مقالات آداب حضور: بررسی آداب زیارت معصومین(ع)

برای زیارت در متون اسلامی آداب متعددی بیان شده که برخی مربوط به پیش از انجام زیارت، و شماری مربوط به آداب حین زیارت، و برخی دیگر ناظر به اعمال پس از زیارت ...

مقالات آسيب‌های کرونا در حوزه زيارت و راههای برون رفت از آن

در این مقاله آسیب‌های ناشی از ویروس کرونا در خصوص حج و زیارت و راه‌های برون رفت از آن با استفاده از تعالیم دینی و توصیه اولیای الهی در خصوص انجام مناسک ...

مقالات نقش دعا در دوران کرونا و پساکرونا

شیوع ویروس کرونا در جوامع بشری، مشکلات فراوان جانی و مالی را برای انسان‌ها پدید آورده است که پیامدهای آن تا پس از پایان این دوران نیز تداوم دارد. در این ...

مقالات شناخت‌هاي مؤثر در ارتقاي ارزش زيارت

در اين مقاله به بيان مهمترين شــناخت‌هايي پرداخته شــده که لازم است زائر مراقد مطهر اهل بيت(ع) از آنها برخوردار باشــد تا بتوانــد بالاترین بهره را از ...

نماذج من مواقف علماء المذهب الحنقی من ابن تیمیه

محسن افضل‌آبادی

عالمان حنفی از پیشگامان نقد اندیشه‌های ابن تیمیه در جهان اسلام بوده‌اند. کتاب حاضر مواضع برخی از ایشان را در مقابله با انحرافات این شخصیت مورد بررسی قرار داده است.