مجتبی حیدری

مجتبی حیدری

سمت: عضو گروه اخلاق و اسرار
تولد: ۱۳۵۰
تحصيلات
خارج فقه و اصول؛ سطح سه رشته روان شناسی موسسه امام خمینی
موضوع پايان نامه
بررسی رابطه جهت گیری مذهبی و رضامندی از زندگی زناشویی
همکاری با مراکز و نهادها
دبیر اجرایی کارگروه روان شناسی شخصیت در موسسه امام خمینی (ره)
سوابق علمي-تحقيقاتي
الف: كتاب
- دینداری و رضامندی خانوادگی، قم، موسسه امام خمینی (ره)، 1385.
- عشق و محبت در زندگی، قم، موسسه امام خمینی (ره)، 1387.
- ویژگی‌ها، تفاوت‌ها و نیازهای عاطفی زنان و مردان، قم، موسسه امام خمینی (ره)، 1388.
- نظریه های انسان سالم، با همکاری دیگران، قم، موسسه امام خمینی (ره)، 1389
- خود را به که بسپارم (مدیریت خانواده)، قم، موسسه امام خمینی (ره)، 1392.
- دولت خودسر، نوشته ويليام بلوم، ترجمه گروهی از مترجمان، با همکاری دیگران، قم، موسسه امام خمینی (ره)، 1386.
- پدرخوانده حقوق بشر، قم، موسسه امام خمینی (ره)، 1386 (مترجم)
ب: مقاله
- «کینه‌توزی، گذشت، دین، و سلامتی»، نقد و نظر، شماره 33-34، سال 1383.
- «معنادرمانگری فرانکل در نگاه تحلیلی و نقد»، معرفت، شماره 119، آبان 1386.
- «روان­شناسی دین و نقش دین در سلامت جسم و روان»، نوشته جی. آر. کولینز، ترجمه مجتبی حیدری، معرفت، شماره 75، اسفند 1382.
- «نظریه­های روان شناختی دین و نقد آن»، بیت هالامی و آرگیل، ترجمه مجتبی حیدری، معرفت، شماره 112، فروردین 1386.
- «بررسی رابطه جهت گیری مذهبی و رضامندی از زندگی زناشویی در خانواده های معلمان مرد شهرستان قم»، روان شناسی و دین، پیش شماره 1، بهار 1386.
سوابق آموزشي
- تدریس «روان شناسی شخصیت» در موسسه امام خمینی (ره) (سال 1389 تا 1390).
- تدریس «تنظیم خانواده» در جامعة المصطفی العالمیه (سال 1385 تا 1386)
- تدریس «روان شناسی تبلیغ» در دفتر تبلیغات اسلامی قم (سال 1387)
- تدریس «روان شناسی سیاسی» در دانشگاه علمی-کاربردی شهید محلاتی (سال1390)
- تدریس «روان شناسی شخصیت» در جامعة الزهرا قم (سال 1389)
- تدریس «روان شناسی عمومی» در مرکز تخصصی اخلاق (سال 1389)
- تدریس «روان شناسی تربیتی» در موسسه امام خمینی (ره) (سال 1391)